Ngày 10/6, Đảng uỷ Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Tỉnh uỷ Và sơ kết 01 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới Công an 12 huyện, thành phố.

Đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu đã được các báo cáo viên quán triệt các nội dung mới, nội dung trọng tâm, cốt lõi trong các văn bản chỉ đạo, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, quan điểm, chủ trương của Tỉnh trong Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh Sơn La. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững”; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Tỉnh uỷ Sơn La về nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Tỉnh uỷ Sơn La về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Sơ kết 01 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hội nghị cũng đã tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Tỉnh uỷ Sơn La về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 05 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mạnh Tùng