Ngày 26/7, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. 

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, theo đó nghị quyết xác định rõ mục tiêu tổng quát là: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại. Phấn đấu đến năm 2025, lực lượng Công an nhân dân nước ta cơ bản phải tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu đã bổ sung ý kiến vào dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW; dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Nội chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu hoàn thiện, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức, xây dựng lực lượng Công an nhân trong tình hình mới với tư cách là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đinh Tùng