Chiều ngày 04/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng công an xã và điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng các ban Đảng tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Thành ủy, huyện uỷ; UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện Đề án, cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện, xã đã vào cuộc, phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ các nội dung liên quan đảm bảo yêu cầu, thời gian, tiến độ đề ra. Trên địa bàn toàn tỉnh đã bố trí được 187 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 105/197 xã, thị trấn. Trong đó có 30 xã  bố trí đủ mô hình Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên là Công an chính quy. Riêng thành phố đã bố trí 100% Công an chính quy ở 5/5 xã. 100% Công an chính quy điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã tham gia sinh hoạt Đảng tại các xã, thị trấn theo quy định của điều lệ Đảng; được phân công tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ở xã, trong đó đã thành lập 13 chi bộ Công an xã trực thuộc đảng ủy các xã.

Đội ngũ cán bộ Công an chính quy điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật, có kinh nghiệm trong công tác do vậy đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cấp xã có các chủ trương, kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt ANTT, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đảm bảo tính ổn định của hệ thống chính trị ở cơ sở và lực lượng Công an xã; khắc phục được những tồn tại, yếu kém của việc bố trí Công an xã bán chuyên trách. Sau khi bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; tình hình tội phạm trên địa bàn đã giảm rõ rệt kể cả về số lượng và đối tượng, số lượng vụ việc phát hiện và giải quyết tại cơ sở tăng lên so với thời điểm khi chưa triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lựa chọn, bố trí các đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã có trình độ và chuyên môn tốt; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở…

Đinh Tùng


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.