Công an Sơn La
75 năm một chặng đường vẻ vang

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, đánh dấu một trang sử mới của dân tộc Việt Nam. Từ trong bão táp cách mạng, lực lượng Công an nhân dân đã ra đời và được Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ đấu tranh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân.Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CBCS lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công huyền thoại làm nức lòng nhân dân và khiến kẻ thù khiếp sợ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sơn La, ngay sau khởi nghĩa giành chính quyền, lực lượng Công an vừa mới thành lập, quân số rất mỏng, trình độ nghiệp vụ còn non yếu đã phải đương đầu với cơ quan tình báo, gián điệp của các thế lực ngoại xâm, câu kết với các tổ chức đảng phái phản động chống phá cách mạng. Lợi dụng tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, sau khi mới giành chính quyền còn muôn vàn khó khăn, bọn phản cách mạng đua nhau ngóc đầu dậy hoạt động ráo riết và manh động, chống phá ta quyết liệt, lực lượng Công an Sơn La cùng với các lực lượng khác kiên quyết tấn công địch, bảo vệ thành quả cách mạng. Tại các địa bàn trọng điểm, ta đã bắt và trừng trị trên 30 tên tay sai của quân Tưởng, thực dân Pháp tái chiếm Sơn La; đồng thời tham gia bảo vệ việc di chuyển để bảo toàn lực lượng của tỉnh ủy và ủy ban kháng chiến, đấu tranh chống gián điệp phản động trên các địa bàn đóng quân, đảm bảo an toàn cho cơ quan đầu não kháng chiến.

           Biệt kích vừa nhảy dù xuống đã bị bắt gọn

Trong chiến dịch Tây Bắc, lực lượng Công an Sơn La đẩy mạnh công tác trinh sát, phối hợp với các lực lượng bắt sống và tiêu diệt nhiều toán gián điệp biệt kích, do thám của địch, đấu tranh trấn áp, cải tạo giáo dục bọn phản cách mạng, bảo vệ, củng cố vùng mới giải phóng, bảo vệ bí mật các điểm hành quân, các điểm trú quân, kho tàng quan trọng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công an Sơn La đã tham gia bắt 29 tên gián điệp, do thám, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội, biên phòng làm tan rã các cụm phỉ lớn ở Sông Mã, Thuận Châu, Bắc Yên, Mường La, diệt và bắt cải tạo hàng nghìn tên.

Hòa bình lập lại trên miền Bắc, lực lượng Công an tập trung phục vụ việc thiết lập chính quyền nhân dân từ cơ sở, quán triệt chính sách dân tộc của Đảng, lực lượng an ninh đã góp phần tích cực giải quyết các vụ xưng, đón vua và nhiều vụ tụ tập dòng họ nhằm đối trọng với chính quyền nhân dân, phá vỡ nhiều tổ chức lôi kéo người ra nước ngoài. Trong cải cách dân chủ kết hợp với hợp tác hóa nông nghiệp ở miền núi, lực lượng an ninh đã vận dụng một loạt biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với phong trào quần chúng, trấn áp kịp thời hàng ngàn lượt đối tượng có hoạt động chống đối cuộc cải cách và xây dựng hợp tác xã của ta.

Giặc Mỹ leo thang chống phá miền Bắc, chúng ta bước vào cuộc đụng đầu lịch sử với đế quốc sừng sỏ nhất thế giới. Nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho hậu phương lớn miền Bắc đặt lên vai lực lượng Công an. Dự đoán được âm mưu của địch mở cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích phá hoại miền Bắc XHCN, ta đã chủ động với phương châm tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch.

Trong gần 10 năm đấu tranh chuyên án, ta đã bắt và tiêu diệt gọn 12 toán, 72 tên khi chúng vừa tiếp đất. Trong giai đoạn đó, lực lượng Công an Sơn La đã thi hành mạnh mẽ các biện pháp giáo dục cải tạo với hơn 1200 đối tượng chính trị trên toàn tỉnh; phát hiện và ngăn chặn kịp thời 17 vụ âm mưu gây bạo loạn, xác minh làm rõ gần 300 nguồn tin nghi hoạt động của gián điệp biệt kích; phát hiện và xử lý 58 vụ tờ rơi, khẩu hiệu phản động, thu và tiêu hủy hàng triệu tờ tuyền đơn, tiền giả của địch.

Hậu phương từ biên giới đến nội địa được giữ vững, phong trào quần chúng bảo vệ ANTT rất mạnh nên khó có chỗ trú chân cho bọn gián điệp biệt kích. Lực lượng Công an tập trung chi viện cho chiến trường miền Nam. Những chiến công của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

Ra đời trong bão táp cách mạng, trưởng thành trong khói lửa chiến tranh và vững vàng trong công cuộc đổi mới, các thế hệ lực lượng Công an Sơn La luôn tự hào về truyền thống an hùng của mình, nhất là vào thời kỳ đổi mới đất nước với những yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo giữ vững ANTT ngày càng cao, đòi hỏi phải có sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của mỗi chiến sỹ Công an.

Là địa bàn chiến lược về an ninh – quốc phòng vùng Tây Bắc, Sơn La là tỉnh miền núi có 274km đường biên giới Việt – Lào, cơ sở hạ tầng về kinh tế – xã hội cũng như trình độ dân trí còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong khi đó, các thế lực thù địch vẫn tăng cường các hoạt động thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình” lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc…  tình hình tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy diễn biến phức tạp, những vấn đề đó đặt ra cho lực lượng Công an Sơn La nhiệm vụ hết sức nặng nề, công tác đảm bảo giữ vững an ninh- trật tự được xác định là nhiệm vụ chiến lược, nhằm tạo thế và lực mới trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

      Vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh – trật tự trên địa bàn, Đảng uỷ – Ban giám đốc Công an tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, trọng tâm là xây dựng lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, tích cực phấn đấu, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại.  

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng Công an Sơn La đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những thành tựu quan trọng. Thành tích nổi bật là đã chủ động tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND chỉ đạo gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tỉnh Bắc Lào. Lực lượng Công an Sơn La đã chủ động đổi mới và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, đối sách thích hợp để bảo vệ an ninh quốc gia; vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ; giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ; tăng cường lực lượng xuống cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là địa bàn vùng cao, biên giới, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông gắn với chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Chú trọng, vận dụng sáng tạo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, đổi mới phương thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là với tội phạm về ma túy, từng bước hình thành cơ chế, phương pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Điển hình là: Chuyên án P915, TĐC.1, Phương án 270, Chuyên án 279-LL, Chuyên án 18-TN, 19-TN. Đây là thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an Sơn La, thể hiện tầm tư duy chiến lược, phương pháp chỉ đạo sáng tạo trong thực hiện công tác phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng những năm vừa qua.

        Lực lượng Công an dùng phương tiện, vũ khí hiện đại tấn công sào huyệt của trùm ma túy trong chuyên án 18TN, 19TN

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực tư pháp; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu kinh tế, chính trị của tỉnh cũng như các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội đang triển khai trên địa bàn. Chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, từng bước đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất, trang thiêt bị phục vụ công tác, chiến đấu của các đơn vị.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở, Công an Sơn La đã và đang thực hiện có hiệu quả trên 17 nghìn “Nhóm liên gia tự quản”  đã phát huy tác dụng trong công tác giữ gìn an ninh – trật tự tại cơ sở, phát huy được tinh thần, ý thức tự giác của nhân dân trong tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, nhất là công tác đấu tranh phòng chống ma tuý. Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, biết kết hợp hài hoà giữa tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước với xây dựng thế trận an ninh vững chắc, tranh thủ những người có uy tín để vận động nhân dân không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, vì vậy đồng bào tin tưởng cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn tin tức có giá trị, giúp cho lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo giữ vững an ninh – trật tự trên địa bàn.

       Lực lượng Công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, lực lượng Công an nhân dân Sơn La đã lập được nhiều chiến công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn. Thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, là sức mạnh tổng hợp của các lực lượng với tinh thần đoàn kết, thân ái, giúp đỡ, là hiệu quả của các biện pháp nghiệp vụ. Coi trọng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thắt chặt mối quan hệ giữa Công an với nhân dân, hiệp đồng chiến đấu với quân đội nhân dân và các ngành hữu quan. Thắng lợi đó còn là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Thầm lặng chiến đấu và cống hiến, các thế hệ Công an nhân dân Sơn La với truyền thống tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, đoàn kết, hiệp đồng, mưu trí, sáng tạo và quyết thắng đã và đang ngày đêm phấn đấu không mệt mỏi vì bình yên cuộc sống. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với lực lượng CAND, lực lượng Công an Sơn La hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của ngành, vượt qua khó khăn, gian khổ, hi sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.

BBT