Hưởng ứng ngày hội hiến máu nhân đạo, ngày 05/11, Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Mã đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo.

Đây là hoạt động thể hiện nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh Sơn La, góp phần bổ sung vào nguồn dự trữ máu của Quốc gia.

Một số hình ảnh hoạt động:

ĐTN-CAT