Chiều ngày 11/9, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Trong thời gian 7 ngày, 35 đồng chí đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã được quán triệt, tiếp thu những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội… Trên cơ sở đó, các đồng chí đảng viên dự bị xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020, trong đó hơn 65% đạt loại xuất sắc và giỏi./.

Đinh Tùng