Ngày 25/7, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 cho 134 quần chúng ưu tú thuộc các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đây là dịp để quần chúng ưu tú học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Đinh Tùng