Sáng ngày 29/6, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020.

Đại biểu và học viên dự khai giảng

Trong 5 ngày (từ ngày 29/6 – 03/7), 63 quần chúng ưu tú của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập./.

Trung Hiếu