Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, ngày 19/02, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ ra quân “Tết trồng cây” xuân Tân Sửu 2021.

Công an tỉnh Sơn La phát động Tết trồng cây

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng lãnh đạo và CBCS các đơn vị đã tham gia trồng cây tại trụ sở Công an tỉnh, trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động tạo cảnh quan “Xanh – Sạch – Đẹp”, nhân lên nét đẹp văn hóa trồng cây trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ chí Minh; qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBCS Công an về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình hoạt động:

Minh Phượng – Trung Hiếu