Từ ngày 15/5/2022, Công an tỉnh Sơn La triển khai việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là hình thức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho phép người sử dụng nộp hồ sơ đề nghị và nhận kết quả trực tiếp qua mạng Internet từ cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH. Người sử dụng có thể tiến hành đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính ở bất cứ nơi nào bằng các thiết bị có kết nối Internet mà không cần trực tiếp đến cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH hoặc Bộ phận một cửa theo cách truyền thống.

Từ ngày 15/5/2022, Công an tỉnh Sơn La triển khai việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an có địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đinh Tùng