Ngày 22/9, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, cấp giấy chứng nhận sử dụng phần mềm đăng ký xe và thực hiện Dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Học viên tham gia hội nghị tập huấn

Trong thời gian 3 ngày, các học viên là Trưởng Công an xã, cán bộ làm công tác đăng ký tại Công an các xã đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các thông tư liên quan đến quy trình và nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cơ sở pháp lý thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký xe; trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký xe trên cổng dịch vụ công và thực hành trên hệ thống máy vi tính…

Qua hội nghị tập huấn, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đối với CBCS thực hiện công tác đăng ký xe; nắm vững các quy định, quy trình cấp, đổi, cấp lại, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; sử dụng thành thạo phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện để công tác đăng ký được tổ chức thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh; đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân hiệu quả.

Đinh Tùng