Thực hiện kế hoạch triển khai Dự án cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử đảm bảo đến 1/7 cả nước sẽ hoàn thành kế hoạch cấp 50 triệu căn cước công dân, từ cuối tháng 01/2021 Công an Sơn La triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp và cách làm sáng tạo với đặc thù là một tỉnh miền núi dân tộc. Hàng ngày, hàng tuần liên tục vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, trong đó điển hình là Công an thành phố Sơn La.

Đồng chí Thượng tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng với lực lượng Công an cả nước, thời gian qua, Công an thành phố Sơn La đã và đang nỗ lực thực hiện việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho người dân. Để kịp tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân theo kế hoạch của Bộ Công an, trước đó với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và đến đăng ký thủ tục.

Với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ” và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Sơn La đã liên tiếp nhiều ngày vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Cụ thể trong ngày 23/3 Công an thành phố Sơn La đã hoàn thành 1856 hồ sơ là đơn vị đứng đầu toàn quốc; tiếp đó ngày 24/3, Công an thành phố Sơn La đã hoàn thành 1927/600 hồ sơ đăng ký, đạt 321.2%.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới, bên cạnh việc triển khai nghiên cứu, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm tình hình địa bàn gắn với việc xây dựng kế hoạch khoa học, chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, Công an thành phố Sơn La tiếp tục nghiên cứu, nắm vững về cơ cấu dân cư từng khu vực để sắp xếp, bố trí thời gian làm hợp lý, không để người dân chờ đợi quá lâu. 

Cao Thiên