Ngày 23/2, Công an Sơn La đã tổ chức phát 204 thiết bị di động tới 12/12 huyện, thành phố, phục vụ thử nghiệm khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân do Bộ Công an trang cấp.

Công an tỉnh Sơn La chuẩn bị các thủ tục cấp phát Thẻ căn cước công dân.

Việc cấp phát trang thiết bị lần này nằm trong lộ trình triển khai thực hiện các bước trong dự án, hoàn thiện hệ thống thông tin thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác nghiệp vụ của ngành Công an. Ngoài ra, Công an Sơn La còn tiếp nhận gần 2.000 thẻ căn cước công dân đầu tiên, đang tiến hành các thủ tục cần thiết để cấp, phát cho cán bộ, nhân nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Trọng Đạt