Dự thảo Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo đó, dự thảo Thông Đọc tiếp…

Nội dung cơ bản của Nghị định quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất; về định danh và xác thực điện tử

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 02 nghị định, gồm: Nghị định quy định danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những Đọc tiếp…

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ

Bộ Công an hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến Đọc tiếp…

Chính phủ ban hành nghị định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ Đọc tiếp…

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

Bộ Công an hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp để lấy ý kiến Đọc tiếp…

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân, Đọc tiếp…