image_pdfimage_print

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống Đảng, Nhà nước của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

 Nguồn gốc sự hình thành của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”           Tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức “Tân dân chủ” do Đào Minh Quân (SN 1952, nguyên Trung úy Quân đội Đọc tiếp…

Nhận diện luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách mẫu mực của Người sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè khắp năm Đọc tiếp…