NHẬN DIỆN NHANH CÁC THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ NGƯỜI DÂN XỬ TRÍ KỊP THỜI KHÔNG ĐỂ KẺ XẤU LỪA ĐẢO, LỢI DỤNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢN THÂN, NGƯỜI THÂN, CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHÁC

Có thể nói cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển một cách mạnh mẽ, cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ thông tin nói chung (Hay còn gọi là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư, gọi tắt là 4.0), các trang Đọc tiếp…

Vạch mặt âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng khiếu nại, tố cáo thực hiện mưu đồ chính trị

​Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm hại, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khiếu nại, tố Đọc tiếp…

Phát hiện và ngăn chặn thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch nhằm chống phá cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng Đọc tiếp…