“Người Mông ở đâu, phải trung thành với Chính phủ Quốc gia đó”

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, các đối tượng phản động người Mông ở nước ngoài tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi người Mông trên toàn thế giới nhằm tập hợp lực lượng, kích động, chia rẽ dân tộc; đặc biệt có sự móc Đọc tiếp…

Cái “bẫy” lừa đảo vay tiền qua App trên mạng xã hội của các đối tượng tội phạm

Hiện nay, sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra rất mạnh trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng trên nhiều lĩnh vực, cùng đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin là một trong những ngành có Đọc tiếp…

LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG TÔN GIÁO TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thời gian gần đây trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện một số tôn giáo có những tôn chỉ, mục đích tiêu cực tác động đến đời sống văn hóa, xã hội của một bộ phận quần chúng nhân Đọc tiếp…

Thủ đoạn viết lại lịch sử, làm sai lệch chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

50 năm đi qua, đã có rất nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất, ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Những số liệu đưa ra đã được thẩm định, đánh giá với bằng chứng xác thực, cả phía Mỹ và Việt Nam đều Đọc tiếp…