Dân tộc Mông là một dân tộc rất tha thiết yêu tự do, sống phóng khoáng, cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó; trong suốt chiều dài của lịch sử hào hùng cùng với 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc Mông đã đoàn kết, đồng lòng chung sức đánh giặc ngoại xâm và đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh Sơn La đã thường xuyên quan tâm, chú trọng và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong vùng dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mông. Đến nay đời sống tinh thần, vật chất của dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được cải thiện rõ rệt, nhân dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, xuất phát từ trình độ nhận thức còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu cùng với đặc điểm tâm lý dễ tin nhưng cũng rất dễ ngờ. Đây là đặc điểm dễ bị kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động dân tộc Mông đi theo, tham gia hoạt động vi phạm pháp luật.

Trong thời gian qua các thế lực thù địch và bọn phản động trong người Mông ở bên ngoài tiếp tục triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo”, trong đó có việc lợi dụng vấn đề dân tộc, phong tục tập quán, trình độ nhận thức còn hạn chế của một bộ phận người dân tộc Mông để tuyên truyền, lôi kéo người Mông tham gia hoạt động lập“Nhà nước Mông”; thông qua các đài phát thanh bằng tiếng dân tộc Mông ở nước ngoài và thời gian gần đây, chúng thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội (Youtube, Facebook) đăng tải, phát tán các video, clip có nội dung tuyên truyền về hoạt động lập “Nhà nước Mông”; nội dung các luận điệu tuyên truyền chủ yếu là, khơi dậy lịch sử người Mông, kêu gọi người Mông muốn có cuộc sống sung sướng phải có “Vua Mông”, “Đất nước riêng của người Mông”;“Vua Mông” sắp về Lào để thành lập “Nhà nước Mông”; sắp có chiến tranh xảy ra…nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo người Mông đi sang Lào tham gia vào hoạt động lập“Nhà nước Mông”.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La, đã từng xảy ra một số vụ việc rất đau lòng, liên quan  hoạt động tuyên truyền lập“Nhà nước Mông” của đối tượng xấu ở bên ngoài. Cụ thể là:

Năm 2003, do bị tác động, ảnh hưởng của luận điệu tuyên truyền của đối tượng xấu ở Lào, nên một số người dân tộc Mông, chủ yếu là thanh niên của huyện biên giới Sông Mã, Sốp Cộp, do nhẹ dạ, cả tin, ngộ nhận nghe theo kẻ xấu đã xuất cảnh trái phép sang Lào để xem “Vua Mông”, tham gia hoạt  động phỉ, lập “Nhà nước Mông”; một số người đã bị Lào bắt, xử lý; một số bị Lào truy quét, bắn chết…

Năm 2015, do bị tác động, ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền lập“Nhà nước Mông” nên đã có một số người dân tộc Mông ở địa bàn huyện Phù Yên, Bắc Yên xuất cảnh trái phép sang Lào tham gia hoạt động phỉ, thành lập “Nhà nước Mông”; một số người đã bị Lào bắt, xử lý; một số bị Lào truy quét, tiêu diệt; một số khác bỏ trốn vào rừng, sống chui lủi, khổ cực nhưng không dám trở về nhà…

Năm 2017, tại một số địa bàn trong tỉnh chủ yếu là địa bàn huyện biên giới Sông Mã và Sốp Cộp, xuất hiện một số người dân tộc Mông (chủ yếu là thanh niên) truy cập vào các trang mạng xã hội (Youtube, Facebook) trong đó có trang mạng tuyên truyền về “Nhà nước Mông” của các đối tượng ở Mỹ nên bị tác động, ảnh hưởng và ảo tưởng về “Vua Mông”, “Nhà nước Mông”.

Do không biết được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của kẻ xấu nên trong thời gian qua  đã có một số người dân tộc Mông chúng ta mắc mưu và bị chúng dụ dỗ, lừa phỉnh tham gia vào tổ chức và phải đóng góp tiền vào tổ chức để xây dựng cái gọi là“Nhà nước Mông”; một bộ phận nhân dân không yên tâm lao động, sản xuất, ảo tưởng sẽ có “Vua Mông”, “Nhà nước Mông”; một số hộ gia đình người dân tộc Mông, do cả tin, ngộ nhận đã bán hết tài sản, nhà cửa, trâu bò để đóng góp và đi theo “Nhà nước Mông” theo lời tuyên truyền của kẻ xấu dẫn đến ngày càng nghèo khổ thêm.

Vậy thật sự là có “Vua Mông”,“Nhà nước Mông” hay không? Qua bài viết này, chúng tôi xin khẳng định: Hoạt động lập“Nhà nước Mông” chỉ là ảo tưởng, không có thật và thực chất là hoạt động của số đối tượng phản động ở nước ngoài dưới sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch câu kết, móc nối, chỉ đạo số đối tượng xấu trong nước để tuyên truyền, kích động chống phá chính quyền, đi ngược lại với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Việt Nam, vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh./.