Ngày 29/7, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022.

Đảng ủy Công an tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Trong thời gian 5 ngày, 134 học viên là quần chúng ưu tú thuộc các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Qua đó giúp cho các học viên được học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 2 học viên đạt loại xuất sắc, 43 học viên đạt loại giỏi; 55 học viên đạt loại khá./.

Minh Phượng – Mạnh Tùng