Nhận diện chiêu trò lợi dụng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng để tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch

Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại từ lâu và ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn lực công, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin của Đọc tiếp…

Sơn La bắt giữ nguyên Chi cục trưởng Chi cục dự trữ Nhà nước Mộc Châu và Chuyên viên Cục dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La và Mộc Châu. Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi Đọc tiếp…

Rà soát công tác chuẩn bị Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng năm 2022

Ngày 29/9, Ban Tổ chức Hội thao thuộc Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị rà soát, triển khai công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Đọc tiếp…

THÚC ĐẨY “XÃ HỘI DÂN SỰ” Ở VIỆT NAM – HÌNH THỨC CHỐNG PHÁ NGUY HIỂM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Xã hội dân sự đúng nghĩa là một bước tiến quan trọng của xã hội loài người trong tiến trình hướng tới một xã hội phi nhà nước. Tuy nhiên, một số tổ chức đã mượn danh “xã hội dân sự” nhằm làm phức tạp tình hình chính trị – Đọc tiếp…

Từ ngày 01/10/2022, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực thi hành

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022. Nghị định này quy định rõ một số nội dung đáng chú ý Đọc tiếp…